Deutsch Polnisch Aussprache
Guten Morgen Dzień dobry
Hallo Cześć
Guten Abend Dobry wieczór
Auf Wiedersehen Do widzenia
Tschüss PA  
Bitte Proszę
Danke Dziękuję
Wie geht´s Dir? Jak się masz?
Ja Tak  
Nein Nie  
Mir geht es gut radzę sobie/jest mi dobrze  
Ich bin müde jestem zmęczony
Ich muss auf die Toilette Muszę iść do toalety
Ich habe Schmerzen mam ból  
Was machst Du heute Abend? Co robisz dziś wieczorem?
Du bist schön Jesteś piękna  
Ich mag Dich Lubię cię  
Ich finde dich nett jesteś miły
1 jeden  
2 dwa  
3 trzy  
4 cztery  
5 pięć  
6 sześć  
7 siedem  
8 osiem  
9 dziewięć  
10 dziesięć  
     

Von admin